Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία μας δραστηριοποιείτε στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1988 και από το 1991 έως και το 2011 ήταν εξουσιοδοτημένο κατάστημα Skoda.

Από τότε μέχρι και σήμερα εμπλουτίζουμε καθημερινά τις γνώσεις μας για να μπορέσουμε να δώσουμε στο όχημα σας, την σωστή και ασφαλής συμπεριφορά!